Nano-Science & Nano-Engineering Graduate Program

Türk vatandaşları için başvuru şartları şu şekildedir:

Doktora Derecesi Eğitimi:
ALES Sayısal Puanı minimum 80 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 720, yeni sistem GRE Quantitative minimum 156). Minimum Lisans mezuniyet not ortalaması 2.7/4.00 (69.66/100) olmalıdır. Minimum yüksek lisans mezuniyet not ortalaması 3.25/4.0 (82.5/100) olmalıdır.


Yüksek Lisans Eğitimi:
ALES Sayısal Puanı minimum 75 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 700, yeni sistem GRE Quantitative minimum 155). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.7/4 (69.66/100) olmalıdır.
Detaylı bilgi aşağıdaki adresten ulaşılabilir.
http://www.sis.itu.edu.tr/duyuru_ekler/ilan201510/index_LU.htmFor those of you from foreign nationality, the followings are requirement:


Ph.D. application:
ALES Numerical must be minimum 80 (old system GRE Quantitative must be 720, new system must be 156). Undergraduate GPA must be minimum 3.1/4 (79/100). Graduate GPA must be minimum 3.25/4 (82.5/100).


M.Sc. application:
ALES Numerical must be minimum 75.(old system GRE Quantitative must be 700, new system must be 155). Undergraduate GPA must be minimum 3.1/4 (77/100).
Details can be found at http://www.sis.itu.edu.tr/duyuru_ekler/ilan201510/index_LY.htm