Özgün teknikler dizayn ederek benzersiz optik ve manyetik özelliklere sahip nanomateryaller üretmeyi ve üretilen nanomateryalleri kullanarak sanayide kullanılabilecek ve/veya günlük kullanıma uygun cihazlar üretmeyi amaçlıyoruz. Temel hedefimiz, biyoteknoloji, yenilenebilir enerji, güneş pilleri gibi farklı sanayi dallarında kullanılabilecek nanomateryalleri kitlesel ölçekte üretmek üzere basit, efektif ve tekrar edilebilir teknikler geliştirmektir. Kullanıcı dostu ve taşınabilir sağlık hizmeti cihazların üretiminde benzersiz optik ve manyetik özelliklere sahip nanomateryaller çok büyük bir öneme sahiptir ve hali hazırda akademi ve sanayi çevreleri tarafından büyük bir ilgi görmektedir.

Grup Üyeleri

Öğr.Gör.Dr. Ilgın Nar / ITUnano Nanoteknoloji Uyg-Ar Merkezi
Bor kafes yapılar, Makrohalkalı bileşikler, Organik Yarıiletkenler

Dr. Mustafa Ordu / Bilkent Üniversitesi/ UNAM
Yarıilekten-çekirdekli fiberler, Fotonik kristal fiberler (FKF), Lazerle fiber mikro-işleme

 

    • Projeler
    • Yayınlar