İTÜ NANO HAKKINDA

1773 yılında kurulan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) bünyesinde tüm mühendislik disiplinlerini ve temel bilimleri barındıran en eski teknik üniversitededir. İTÜ, araştırma odaklı öncü bir üniversite olarak en gelişmiş araştırma ve teknoloji hedefler. Nanoteknoloji ve Nanobilime dayalı araştırmalar 30’u aşkın mühendislik alanı içinde önceliğe sahip olduğundan birçok lisansüstü program İTÜ’yü nanoteknoloji ve nanobilim AR-GE alanları içinde güçlü bir yere koyar. Ülke genelindeki mühendislik ve bilim alanı lisansüstü öğrencilerinin sayısının en yüksek olduğu okul olan İTÜ, tüm bu özellikleriyle ITUnano olarak alanında bölgesel bir anagüç olmaya hazırdır. İstanbul Teknik Üniversitesi Nanoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (ITUnano) olarak "Fonksiyonel Nano-Malzemeler" odağında dört farklı ana alanda çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Bu konuda hem ulusal hem de uluslararası nitelikli ve etkin işbirliğine açık ve beklemekteyiz.

Misyon & Vizyon

İstanbul Teknik Üniversitesi Nanoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (ITUnano) olarak fonksiyonel malzemeler odağında disiplinlerarası çalışmaları gerçekleştirebilen, her alanda ileri teknolojiyi uygulayabilen ve geliştirebilen güncel teknolojilerle donanmış bireylerin yetiştirilmesi, ileri teknolojilerin desteğinde her alanda karşılaşılan problemlerin araştırılması, geliştirilmesi ve uygulanması odağında, bağlı olduğumuz İstanbul Teknik Üniversitesinin ortaya koymuş olduğu misyon ve vizyon çerçevesinde hizmet sunarız. 

İşbirlikleri

İstanbul Teknik Üniversitesi Nanoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (ITUnano) olarak nanoteknoloji çalışmaların karakteristiğine uygun olarak farklı bilim ve mühendislik alanlarında nitelikli işbirlikleri yapmak amacımızdır. Bu yüzden, hem akademi hem de endüstri ile takım çalışması yaparak yenilikçi Araştırma ve Geliştirme Projeleri gerçekleştirme hedefinde ulusal ve uluslararası Araştırma ve Geliştirme Merkezleri ile aktif çalışma işbirliklerimiz mevcuttur.