Yüzey bilimi üzerindeki çalışmalarımız, ince film kaplama teknikleri ve yüzey fraktalleri ve bunların karakterizasyonları konuları üzerinde toplanabilinir. Çalışmalarımızda hem sert hem de yumuşak yoğun madde örnekleri taramalı probe (SPM) ve optik mikroskop teknikleri kullanılmaktadır. Araştırmalarımız fraktal ve kendi-benzeri tanımlarını da kullanarak örneklerin yığın ve yüzey ilişkilerini parametrelendirme konularını da kapsamaktadır. Bu hedeflerimiz için değişik dillerde kodlar da geliştirmekteyiz. 

    • Projeler
    • Yayınlar