İnsan sağlığı güvenliği, çevre ve endüstriyel uygulamalara yönelik sensor teknolojilerinin tasarımını, üretimi ve karakterizasyonu yapmayı amaçlıyoruz. Fonksiyonel nano-malzemeler kullanarak limit ötesi sensor hassasiyet ve aynı zamanda geliştirilmiş çalışabilirlik, kullanım ve elektronik arayüz eldesi temel hedefimizdir. Nano-odaklı algılama mekanizması mikro-teknoloji ile bütünleştirilerek mikron-üstü-nano yapısal yaklaşımıyla elde edilecektir.

Grup Üyeleri 

Prof.Dr. Mustafa Nadar / İstanbul Teknik Üniversitesi/ Matematik Mühendisliği
İstatistiksel Metodlar, Data Analizi, Parametrik Olmayan İstatistik

Doç.Dr. Elif Genceli Güner / Kimya Mühendisliği Bölümü, İstanbul Teknik Üniversitesi

Endüstriyel Kristalizasyon, Ötektik Dondurma Kristalizasyonu, Atıksuların Arıtımı, Düşük Sıcaklıkta Buz ve Tuz Kristal Yapılarının Araştırılması, Mineral Araştırmaları.

Doç.Dr. Burçak Karagüzel Kayaoğlu / Tekstil Mühendisliği Bölümü, İstanbul Teknik Üniversitesi
Tekstilde elektronik ve biyosensör uygulamaları, Tekstil yüzey modifikasyonu, Tekstil kompozitleri, Dokunmamış kumaş ürünleri ve prosesleri. 

Dr.Öğr.Üyesi Tufan Karalar / Elektronik Ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü, İstanbul Teknik Üniversitesi
Analog ve Sayısal Tümdevre Tasarımı.

    • Projeler
    • Yayınlar