Hafif, yüksek performanslı, uygun fiyatlı kompozit malzemeler üretmeyi amaçlıyoruz.

Grup Üyeleri

Doç.Dr. Reza Nofar / Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, İstanbul Teknik Üniversitesi

Proses ve Üretim; Yenilikçi Biyopolimerler, Polimer Harmanları, Polimer Kompozitler, Çok Fonksiyonlu Polimer Nanokompozitler ve Polimer Köpüklerin Geliştirilmesi Malzeme Karakterizasyonu; Fiziksel ve Mekaniksel Özellikler, Morfoloji ve Yapı Analizi, Kristalizasyon Analizi, Reoloji ve Arayüzey Özellikleri, Köpük Davranışları, Termal ve Elektriksel Özellikler. Mühendislik Uygulamaları; Çevre dostu malzeme uygulamaları (inşaat, ambalaj, yastıklama, ısı ve ses yalıtımı, vb.) ve biyomedikal amaçlar (biyosensörler, iskele, doku mühendisliği, vb.) için ileri biyopolimer sistemlerin geliştirilmesi. Paketleme, inşaat, otomotiv, havacılık, elektrikli cihazlar, enerji dönüşümü / depolama, elektromanyetik kirlilik kontrolü ve yapısal sağlık izlemeleri gibi uygulamalara yönelik polimer ve (nano) kompozit esaslı hafif çok fonksiyonlu yapıların geliştirilmesi.

Doç.Dr. Burçak Karagüzel Kayaoğlu / Tekstil Mühendisliği Bölümü, İstanbul Teknik Üniversitesi
Tekstilde elektronik ve biyosensör uygulamaları, Tekstil yüzey modifikasyonu, Tekstil kompozitleri, Dokunmamış kumaş ürünleri ve prosesleri.

Dr. Türkan Doğan / Istanbul Technical University, Nanotechnology Research and Application Center
Quantum Materials, Biotechnology Related Materials, Polymer Materials, Advanced Materials and Analysis Technology.

    • Projeler
    • Yayınlar